Nhằm giúp Doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục pháp lý và tránh những sai sót trong khai báo thuế đối với Hải quan. Sài Gòn Tiến Đoàn xin tư vấn “thủ tục nhập khẩu nhôm thanh và hợp kim…