Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm chỉ được phép đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường sau khi được Cục Dược thuộc Bộ Y tế cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Công bố Hợp Quy là bằng chứng chứng minh rằng nhà sản xuất hay nhà phân phối đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy cho mặt hàng Mỹ Phẩm như sau:

ho-so-cong-bo-hop-quy

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thành phần hồ sơ:

·         Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản)

·         Bản file mềm của phiếu công bố (USB, DVD, CD-ROM)

·         Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ).

·         Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam .

*Lưu ý: Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ phải có đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ

·         Số lượng hồ sơ: 01 bộ

·         Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

·         Cơ quan thực hiện: Sở y tế các tỉnh thành

·         Thời hạn hiệu lực của phiếu công bố: 3 – 5 năm.

 

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Thành phần hồ sơ:

o    Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản)

o    Bản file mềm của phiếu công bố (USB, DVD, CD-ROM)

o    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

o    Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Freesale) do nước sở tại cấp đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

·         Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam .

 

*Lưu ý: Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ phải có đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian thực hiện: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

Thời hạn hiệu lực của phiếu công bố: 3 – 5 năm.