Mon - Fri: 8:00 - 17:00/ Sat 8:00 - 12
028 6281 4437

Office & team

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN

đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên Sài Gòn Tiến Đoàn là đội ngũ trẻ trung, luôn có tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình cao nhất. Mỗi nhân viên công ty Sài Gòn Tiến Đoàn là đại diện cho hình ảnh, tinh thần của công ty chúng tôi.

Chúng tôi luôn xem việc lựa chọn nhân sự tài năng, có tư duy tích cực, thái độ và tinh thần tốt là yếu tố mang lại thành công cho Khách hàng và bản thân chúng tôi.

Vì vậy chúng tôi luôn: :

  • Thường xuyên đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cũng như kỹ năng mềm trong công việc;
  • Khen thưởng những nhân viên có thành tích xuất sắc;
  • Phát huy sự nhiệt tình, yêu nghề.
  • Đề cao làm việc nhóm, hỗ trợ trong công việc;
  • Xây dựng định hướng phát triển cá nhân.
  • Đề cao tính sáng tạo;
Phản hồi của bạn