Với sự năng động, nhiệt tình và luôn theo dõi sát từng lô hàng của khách hàng, Forwarding team sẽ nhanh chóng thực hiện và kịp thời xử lý các vấn đề đối với các lô hàng của Quý khách.