Việc thực hiện kiểm dịch động vật cho các sản phẩm từ động vật nhập khẩu: thực phẩm tươi sống, các sản phẩm chế biến từ động vật, và động vật sống… Quy trình kiểm dịch động vật được thục hiện như sau:

HỒ SƠ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHO HÀNG NHẬP KHẨU:

Đối với thực phẩm sử dụng cho người (thịt, trứng sữa, và các sản phẩm từ thit, trứng, sữa,…)

Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật: theo mẫu 2-KDĐV;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo điểm b, 1.1, I;

c) Giấy chứng nhận HACCP của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp);

d) Giấy xác nhận thực phẩm được phép tiêu thụ trên thị trường (bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp);
e) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định

Đối với các loại sản phẩm động vật khác (bột thịt xương, bột lông vũ, lông vũ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật, …).

Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật: (xem mẫu bên dưới)

– Đối với bột thịt xương theo mẫu 3-KDĐV.

– Đối với các sản phẩm động vật khác theo mẫu 2-KDĐV;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo điểm b, 1.1, I;

c) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định.

Đối với động vật nhập khẩu (động vật trên cạn và một số động vật lưỡng cư):

Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu động vật: theo mẫu 1-KDĐV; (xem mẫu bên dưới)

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) phải đúng đối tượng kinh doanh và còn giá trị; Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

c) Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định.

 

THỰC HIỆN:

Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định;

b) Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệptrong nước)hoặc giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh;

c) Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định;

d) Tài liệu liên quan đến việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật;

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh động vật của nước xuất khẩu và tình hình dịch bệnh động vật trong nước, nếu hồ sơ hợp lệ Cục Thú y có trách nhiệm trả lời cho chủ hàng về cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc kiểm dịch, đồng thời gửi cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan để phối hợp thực hiện kiểm dịch.

 

Nguồn tham khảo: Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch quy định: “Thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch