Giấy chứng nhận xuất xứ Form E (C/O Form E) thường được áp dụng phổ biến đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên việc áp dụng giấy chứng nhận xuất xứ Form E thường gặp một số vấn đề sau đây:

C/O form E có “Port of loading” là Hongkong:

C/O được xem là hợp lệ khi trên Bill of lading thể hiện thêm phần “Place of receipt” là một cảng tại Trung Quốc và đáp ứng các nội dung được quy định tại khoản 4, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 của Tổng cục Hải quan:

“Chứng từ chứng minh hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợp quá cảnh qua nước trung gian:

Khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một nước không phải thành viên (đối với C/O mẫu D, E, AANZ, AI) và qua lãnh thổ của một nước thành viên hoặc không thành viên (đối với C/O mẫu AK), một trong những chứng từ phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu là các chứng từ chứng minh rằng các yêu cầu của quy định vận chuyển trực tiếp được đáp ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể nộp một trong các chứng từ sau:

a) Chứng từ do cơ quan Hải quan nước quá cảnh xác nhận về việc hàng hóa nằm dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan nước đó và chưa được làm thủ tục để thông quan; hoặc

b) Giấy xác nhận của chính cơ quan, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng xuất nhập khẩu chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết ví lý do địa lý hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; Hàng hóa không trãi qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công việc cần thiết để đảm bảo hàng hóa trong điều kiện tốt. Đối với giấy xác nhận phát hành bởi công ty con, chi nhánh hay đại lý của công ty vận tải, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng tại Việt Nam thì cần thêm giấy ủy quyền của chính hãng vận tải; hoặc

c) Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của nước thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam thì xem xét chấp nhận chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp là vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu, trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi”.

C/O form E với tên người đứng trên ô số 1 không là bên được ủy quyền làm C/O

Trên ô số 1 của C/O form E, tên người xuất khẩu không trùng với tên người phát hành hóa đơn và cũng không thuộc vào trường hợp hóa đơn bên thứ ba. Sở dĩ có C/O như trên là vì 1 số nhà máy xuất hàng ở Trung Quốc không có chức năng làm C/O. Nhà máy cần ủy quyền cho 1 công ty khác đứng ra làm C/O. Quy định tại Trung Quốc là người ủy quyền phải đứng tên trên C/O form E (không phải là nhà xuất khẩu thực sự). Về Việt Nam thì trường hợp này sẽ xem như bị bất hợp lệ, theo Công văn số 5467/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan: “Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.”

Để biết rõ hơn về C/O thuộc trường hợp có hóa đơn bên thứ ba và cách giải quyết khi nhà máy xuất khẩu không có chức năng xin C/O hoặc các vướng mắc khác về C/O form E xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm:

Nadia Pham
Điện thoại: 0934 33 11 39
skype: nuong.pham15